Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
poniedziałek 17 luty 2020
44

 ZARZĄDZENIE NR 4 / 2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkusz

 z dnia 10 lutego 2020 roku

 

w sprawie:

ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminie Olkusz na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z art.  30 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca   1990 roku o samorządzie gminnym (De. U. z 2019 r. poz. 506 ze mianami) oraz art. 154 ust.1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami)

 

zarządzam co następuje:

 

  1. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w szkotach
...

Przyłączyliśmy się do akcji -"Szkoła do hymnu" i odśpiewała społeczność szkolna hymn narodowy 8.11.2019 r. o godz. 11.11

Każdego roku, bierzemy aktywny udział w organizowanych przez Bogusławę Lasotę Głównego Specjalistę ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Olkusz kampaniach profilaktycznych.

29 października ….. uczniów naszej szkoły z klas 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a i 8b na sali gimnastycznej zatańczyło pod opieką nauczycieli wf „belgijkę”, która jest jednym z wielu realizowanych w ramach kampanii „No Promil – No Problem” na terenie szkoły działań..

Natomiast uczniowie klas 7a i 7b wzięli udział w zorganizowanym na olkuskim rynku happeningu, który odbywał się pod hasłem „No Promil – No Problem. STOP pijanym kierowcom”. Razem z uczniami pozostałych szkół podstawowych i ponadpodstawowych zatańczyliśmy „belgijkę”, śpiewaliśmy „Song”, zbieraliśmy podpisy pod „Deklaracją odpowiedzialnego pasażera/świadka” i wznosiliśmy okrzyki „STOP –pijanym kierowcom” mające na celu powstrzymanie kierowców będących pod wpływem alkoholu od jazdy samochodem.