Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
środa 22 maj 2019

Olkusz, 25.04.2019

 

 

     Szanowni Państwo!

 

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Fr. Nullo w Olkuszu informuje, że w związku z ogłoszeniem przez ZNP zawieszenia strajku od poniedziałku 29.04.2019 r. zajęcia dydaktyczne odbywać się będą według planu lekcji obwiązującego w roku szkolnym 2018/2019.

 

                                                                                Z poważaniem

                                                                               Dyrektor Szkoły

                                                                           mgr Mirosław Jurczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu informuje,


że w dniu 26.04.2019 r.(piątek) dla klas I-III  odbywają się wg. stałego planu lekcji

oraz wg. zmienionego harmonogramu dla klas IV - VIII.

Plan na poniedziałek zostanie podany w dniu jutrzejszym (26.04.2019 r.)

 

 

KL.IV A  8.00

KL.IVB    8.00

KL.VA  8.00

KL.VB  8.00

KL.VC    8.00

1.religia s. 37

1.muzyka s.43

1.matematyka s.36

1.j.angielski  s.34

1.technika S. 32

2.muzyka s.35

2.j.angielski s.34

2.technika s.32

2.muzyka s.43

2.matematyka s.36

3.technika s.32

3.matematyka s.45

3.muzyka s.43

3.matematyka s.36

3.j.angielski s.34

 

 

 

 

 

 

KL.VIA     8.00

KL.VIB   8.00

KL.VIIA   8.00

KL.VIIB   8.00

 

wycieczka

wycieczka

1.geografia  s. 44

1.matematyka s.38

 

wycieczka

wycieczka

2.j.angielski s.45

2.religia s.37

 

wycieczka

wycieczka

3.muzyka s.35

3. geografia  s.44

 

 

 

 

 

 

KL.VIIIA     8.00

KL.VIIIB    8.00

 

 

 

1.j.angielski s.45

1 .j. polski s.42

 

 

 

2.matematyka s.38

2.geografia s.44

 

 

 

3.religia s.37

3.matematyka s. 38

 

 

 

 

Świetlica będzie czynna od 7.00 do 17.00

 Obiad będzie wydawany o stałej porze.