Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
piątek 20 wrzesień 2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu informuje,


że w dniu 26.04.2019 r.(piątek) dla klas I-III  odbywają się wg. stałego planu lekcji

oraz wg. zmienionego harmonogramu dla klas IV - VIII.

Plan na poniedziałek zostanie podany w dniu jutrzejszym (26.04.2019 r.)

 

 

KL.IV A  8.00

KL.IVB    8.00

KL.VA  8.00

KL.VB  8.00

KL.VC    8.00

1.religia s. 37

1.muzyka s.43

1.matematyka s.36

1.j.angielski  s.34

1.technika S. 32

2.muzyka s.35

2.j.angielski s.34

2.technika s.32

2.muzyka s.43

2.matematyka s.36

3.technika s.32

3.matematyka s.45

3.muzyka s.43

3.matematyka s.36

3.j.angielski s.34

 

 

 

 

 

 

KL.VIA     8.00

KL.VIB   8.00

KL.VIIA   8.00

KL.VIIB   8.00

 

wycieczka

wycieczka

1.geografia  s. 44

1.matematyka s.38

 

wycieczka

wycieczka

2.j.angielski s.45

2.religia s.37

 

wycieczka

wycieczka

3.muzyka s.35

3. geografia  s.44

 

 

 

 

 

 

KL.VIIIA     8.00

KL.VIIIB    8.00

 

 

 

1.j.angielski s.45

1 .j. polski s.42

 

 

 

2.matematyka s.38

2.geografia s.44

 

 

 

3.religia s.37

3.matematyka s. 38

 

 

 

 

Świetlica będzie czynna od 7.00 do 17.00

 Obiad będzie wydawany o stałej porze.

Klasy 5-6 i 7-8 na spotkaniu z przedstawicielem Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie Panem Michał Masłowski, który w bardzo ciekawy sposób wprowadził uczniów w temat Cichociemnych.