Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
poniedziałek 17 luty 2020
43

 ZARZĄDZENIE NR 4 / 2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkusz

 z dnia 10 lutego 2020 roku

 

w sprawie:

ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminie Olkusz na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z art.  30 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca   1990 roku o samorządzie gminnym (De. U. z 2019 r. poz. 506 ze mianami) oraz art. 154 ust.1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami)

 

zarządzam co następuje:

 

  1. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w szkotach
...

Z nieba żar się leje,
a nam się buzia śmieje,
bo w GoKidz wyśmienita zabawa,
fantastyczne wakacje zapowiada!

Wieloletnim obyczajem, nim szkołę pożegnamy,

Jeszcze sobie przyjaciele na Festynie zaśpiewamy.

Było krótkie przywitanie i pani Dziąbek statuetki

„Przyjaciela Szkoły” ofiarowanie,

Następnie czas nam umilały występy liczne,

Śpiewacy, tancerki i pląsy rytmiczne.

Gdy przyszedł rozrywek piłkarskich czas,

obie drużyny nie zawiodły ani raz.

Gra była zacięta, obce były „macedońskie” klimaty,

SP4 wygrałaby, gdyby nie straty...

Wspólnie zumbę zatańczyliśmy

 i wcale się nie zmęczyliśmy.

Potem rywalizowali już tylko uczniowie,

Skoki i  biegi wyszły im całkowicie na zdrowie.

Nikt mi nie powie,  że nie było kolorowo,

na Festynie Szkolnym zawsze jest wyjątkowo!

Każdy mógł coś dla siebie znaleźć -

Ciasto pyszne, słodką watę i kiełbaski,

Wszystkim nam należą się oklaski,

Za wspólne spotkanie i dobrą zabawę,

Spotkamy się przyjaciele niebawem!