Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
poniedziałek 17 luty 2020
44

 ZARZĄDZENIE NR 4 / 2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkusz

 z dnia 10 lutego 2020 roku

 

w sprawie:

ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminie Olkusz na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z art.  30 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca   1990 roku o samorządzie gminnym (De. U. z 2019 r. poz. 506 ze mianami) oraz art. 154 ust.1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami)

 

zarządzam co następuje:

 

  1. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w szkotach
...

         W Bukownie 8 czerwca 2019 roku odbyły się X Wojewódzkie Zawody Dzieci  i Młodzieży w Wieloboju Łączności. Wzięło w nich udział 81 uczestników, a wśród nich nasi uczniowie z klasy 8b: Wojciech Sołtysik, który zdobył III miejsce i Piotr Kaleta, który zajął V miejsce. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami. Uczestnicy zmagali się w następujących konkurencjach: strzelanie, rzut granatem, określenie azymutu, odszukanie jednego nadajnika. Zawody odbyły się pod honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, Starosty Olkuskiego Pawła Piasnego i Burmistrza Miasta Bukowno Mirosława Gajdziszewskiego.

 

Serdecznie gratulujemy Wojtkowi i Piotrowi oraz ich Rodzicom!

          Ogólnopolska akcja czytelnicza "Jak nie czytam, jak czytam". Celem akcji jest promocja czytelnictwa wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie. Upowszechnienie opinii, że szansą na poprawę wskaźników czytelnictwa jest edukacja czytelnicza młodego pokolenia. Uczniowie mieli okazję poczytać w gronie koleżanek i kolegów.

Akcja czytelnicza w naszej szkole odbyła się na terenie boiska szkolnego. Uczniowie  wraz z nauczycielami zebrali się aby wspólnie spędzić miło czas z ulubioną książką. Podczas tego wydarzenia odbyło się wręczenie nagród laureatom szkolnego konkursu organizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Książki. W akcji tej nasza szkoła wzięła udział po raz drugi.