Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
środa 27 maj 2020
333

ZARZĄDZENIE NR  8/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu

z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT – 19

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2020 r. poz.493) i art. 30c ust. z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) oraz art. 30b ustawy z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”

Zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się sposób i tryb realizowania zadań jednostki w okresie czasowego jej funkcjonowania poprzez:
    1. Poinformowanie drogą elektroniczną nauczycieli, rodziców i uczniów o zdalnym nauczaniu.
    2. Zobowiązanie nauczycieli do stworzenia Przedmiotowego systemu oceniania i zapoznania z nim poprzez wychowawców klas, rodziców, uczniów oraz przekazania dyrektorowi szkoły.
    3. Bieżące wypełnianie tabelarycznego zestawienia realizacji zdalnego nauczania i przesyłanie do dyrektora szkoły raz w tygodniu
...

          3 i 4 października 2019 roku odbyła się w naszej szkole akcja „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Nie śmiecimy – Sprzątamy - Zmieniamy”. W tym dniu uczniowie pod opieką nauczycieli sprzątali teren wokół szkoły, pobliski cmentarz, osiedlowe ulice, okolice Stawu Tomsi oraz teren MOK Olkusz. „Sprzątanie Świata” to lekcja poszanowania środowiska. Jak co roku nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tej lekcji i wykazali się dużym zaangażowaniem, dokładnością i pracowitością podczas sprzątania.

        W Ogrodzieńcu było pięknie, było miło, słonko nam cudnie świeciło, poznaliśmy zamkowe sekrety, a nawet to, że dawniej luksusem były toalety! Pokonaliśmy łącznie ponad 400 schodów, pomimo rannych chłodów, osada Birów też na nas zrobiła wrażenie i wcale nie byliśmy lenie, bo przez jaskinię się wspinaliśmy i szczęśliwie do Olkusza wróciliśmy!