Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
środa 27 maj 2020
333

ZARZĄDZENIE NR  8/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu

z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT – 19

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2020 r. poz.493) i art. 30c ust. z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) oraz art. 30b ustawy z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”

Zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się sposób i tryb realizowania zadań jednostki w okresie czasowego jej funkcjonowania poprzez:
    1. Poinformowanie drogą elektroniczną nauczycieli, rodziców i uczniów o zdalnym nauczaniu.
    2. Zobowiązanie nauczycieli do stworzenia Przedmiotowego systemu oceniania i zapoznania z nim poprzez wychowawców klas, rodziców, uczniów oraz przekazania dyrektorowi szkoły.
    3. Bieżące wypełnianie tabelarycznego zestawienia realizacji zdalnego nauczania i przesyłanie do dyrektora szkoły raz w tygodniu
...

 

5 grudnia 2017 roku w MOK Olkusz (Centrum Kultury) przy ul. Szpitalnej 32 w Olkuszu, w pięknej i świątecznej scenerii odbył się wernisaż prac i odbiór nagród w I Konkursie Szopek i Wianków Bożonarodzeniowych. Nasi uczniowie wykonali piękną pracę i zajęli I miejsce. Oto oni: z klasy 6b Maciej Pałka, Gabrysia Formas, Alicja Sowula, Natalia Baranik, Wiktoria Szkalmierska oraz z klas 7 Basia Bukład, Gosia Gęgotek, Marta Kubisztal i Marysia Zimowska. Uczniowie wywalczyli I nagrodę dla szkoły, którą jest 50 karnetów muzealnych z udostępnieniem Padoku na ognisko w Rabsztynie. Nagroda czeka do wiosny :)

Bardzo dziękujemy naszym zdolnym uczniom za ciężką pracę, za poświęcony swój wolny czas i piękne reprezentowanie naszej szkoły.

Dziękujemy również naszym Rodzicom, którzy pomagali w tworzeniu i transporcie szopki: pani Angelice Formas i panu Grzegorzowi Sowuli.

 

Serdecznie gratulujemy uczniom i ich rodzicom!!!

    W Naszej Szkole już po raz trzynasty odbył się „Turniej Wiedzy Zdrowotnej i Profilaktycznej”. Honorowy patronat objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu oraz Nadleśnictwo w Olkuszu.

Hasło tegorocznej edycji to „Żyj zdrowo i kolorowo”. Celem Turnieju jest propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej, ekologii, doskonalenie sprawności fizycznej i umysłowej oraz integrowanie uczniów szkół podstawowych. W Turnieju wzięli udział uczniowie z 14 szkół podstawowych miasta i gminy Olkusz. Uczniowie konkurowali ze sobą w czteroosobowych drużynach w następujących konkurencjach: literacka, plastyczna, sportowa i test wiedzy. Wszystkim zadaniom towarzyszyło wiele emocji, radości i uśmiechu. Uczniowie tradycyjnie prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i sprawności fizycznej. Turniej cieszy się dużą popularnością wśród szkół z terenu miasta i gminy Olkusz. Zwycięskimi drużynami były: Szkoła Podstawowa w Kosmolowie, która zajęła I miejsce, Szkoła Podstawowa nr 4 w Olkuszu, która uplasowała się na drugim szczęśliwym miejscu oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Olkuszu, która zajęła III miejsce.

Turniej jest wspaniałym sposobem przekazywania wiedzy, łączącym humor i efektowną formę ze skuteczną edukacją.

Fundatorami nagród byli: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Nadleśnictwo w Olkuszu.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom wspaniałej wiedzy, sprawności fizycznej i talentu plastycznego, który mieliśmy okazję dzisiaj podziwiać.


Wyniki XIII Turniej Wiedzy Zdrowotnej i Profilaktycznej

Miejsce Nazwa szkoły
1  SP w Kosmolowie
2  SP nr 4 w Olkuszu
3  SP nr 1 w Olkuszu
4  SP w Żuradzie
5

 SP nr 10 w Olkuszu

 SP w Zedermanie

6  SP w Witeradowie
7  SP w Braciejówce
8

 SP w Gorenicach

 SP nr 5 w Olkuszu  

9  SP nr 9 w Olkuszu
10

 SP nr 6 w Olkuszu

 SP nr 2 w Olkuszu

11  SP w Osieku