Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
piątek 20 wrzesień 2019

         Dnia 24. 04. 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród i wernisaż prac plastycznych uczniów, którzy wzięli udział w konkursie Eko-Plast. Jak co roku, wśród najlepszych artystów nie zabrakło naszych uczniów: III miejsce zdobyły uczennice klasy 6a: Izabela Skóra i Matylda Szproch. Tematem pracy tegorocznej edycji to: „Magia ogrodów – ogrody szczęścia”.

Organizatorami konkursu są: Wydział Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

Serdecznie gratulujemy naszym artystkom i ich rodzicom!

 

            12.04.2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyły uroczyste obchody z okazji „Święta Wody” .Uroczystość rozpoczęto konferencją naukową pt.: „Chrońmy źródła wody”, podczas której zwrócono uwagę na bardzo ważne tematy zdrowia oraz dostępu do wody i jej czystości. Ważnym punktem gali było wręczenie nagród laureatom III edycji Konkursu literacko – plastyczno - ekologicznego „Chrońmy źródła wody”.

            Wśród laureatów konkursu była nasza uczennica z klasy 6a Izabela Skóra, która zajęła III miejsce. Konkurs został zorganizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu oraz Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Olkuszu.

 

 

Uroczystość dnia 12 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury zyskała nazwę - Chrońmy źródła wody - zdrowie dla wszystkich, która ma na celu zwrócenie uwagi na bardzo ważne tematy dotyczące życia każdego człowieka. Po pierwsze zdrowia jako wartości nadrzędnej, po drugie dostępu do wody i jej czystość, które mają bezpośredni wpływ na jakość i długość życia każdego człowieka.