Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
poniedziałek 17 luty 2020
43

 ZARZĄDZENIE NR 4 / 2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkusz

 z dnia 10 lutego 2020 roku

 

w sprawie:

ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminie Olkusz na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z art.  30 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca   1990 roku o samorządzie gminnym (De. U. z 2019 r. poz. 506 ze mianami) oraz art. 154 ust.1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami)

 

zarządzam co następuje:

 

  1. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w szkotach
...

W poniedziałek, czyli dwa dni przed rozdaniem świadectw, uczniowie klas czwartych uczestniczyli w części praktycznej egzaminu na kartę rowerową. Musieli się oni zmierzyć z następującymi zagadnieniami:

  • prawidłowe włączanie się do ruchu,
  • jazda odpowiednią stroną jezdni,
  • zatrzymanie się przed linią i sygnalizowanie skrętu
  • umiejętna jazda pomiędzy pachołkami (slalom)

W tej części egzaminu brało udział 22 uczniów z obu klas czwartych i wszyscy poradzili sobie z zadaniami praktycznymi, zdając w ten sposób egzamin. Na podstawie którego otrzymają kartę rowerową.