Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
środa 27 maj 2020
330

ZARZĄDZENIE NR  8/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu

z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT – 19

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2020 r. poz.493) i art. 30c ust. z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) oraz art. 30b ustawy z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”

Zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się sposób i tryb realizowania zadań jednostki w okresie czasowego jej funkcjonowania poprzez:
    1. Poinformowanie drogą elektroniczną nauczycieli, rodziców i uczniów o zdalnym nauczaniu.
    2. Zobowiązanie nauczycieli do stworzenia Przedmiotowego systemu oceniania i zapoznania z nim poprzez wychowawców klas, rodziców, uczniów oraz przekazania dyrektorowi szkoły.
    3. Bieżące wypełnianie tabelarycznego zestawienia realizacji zdalnego nauczania i przesyłanie do dyrektora szkoły raz w tygodniu
...

Przyłączyliśmy się do akcji -"Szkoła do hymnu" i odśpiewała społeczność szkolna hymn narodowy 8.11.2019 r. o godz. 11.11

Każdego roku, bierzemy aktywny udział w organizowanych przez Bogusławę Lasotę Głównego Specjalistę ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Olkusz kampaniach profilaktycznych.

29 października ….. uczniów naszej szkoły z klas 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a i 8b na sali gimnastycznej zatańczyło pod opieką nauczycieli wf „belgijkę”, która jest jednym z wielu realizowanych w ramach kampanii „No Promil – No Problem” na terenie szkoły działań..

Natomiast uczniowie klas 7a i 7b wzięli udział w zorganizowanym na olkuskim rynku happeningu, który odbywał się pod hasłem „No Promil – No Problem. STOP pijanym kierowcom”. Razem z uczniami pozostałych szkół podstawowych i ponadpodstawowych zatańczyliśmy „belgijkę”, śpiewaliśmy „Song”, zbieraliśmy podpisy pod „Deklaracją odpowiedzialnego pasażera/świadka” i wznosiliśmy okrzyki „STOP –pijanym kierowcom” mające na celu powstrzymanie kierowców będących pod wpływem alkoholu od jazdy samochodem.