Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
poniedziałek 17 luty 2020
43

 ZARZĄDZENIE NR 4 / 2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkusz

 z dnia 10 lutego 2020 roku

 

w sprawie:

ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminie Olkusz na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z art.  30 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca   1990 roku o samorządzie gminnym (De. U. z 2019 r. poz. 506 ze mianami) oraz art. 154 ust.1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami)

 

zarządzam co następuje:

 

  1. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w szkotach
...

          3 i 4 października 2019 roku odbyła się w naszej szkole akcja „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Nie śmiecimy – Sprzątamy - Zmieniamy”. W tym dniu uczniowie pod opieką nauczycieli sprzątali teren wokół szkoły, pobliski cmentarz, osiedlowe ulice, okolice Stawu Tomsi oraz teren MOK Olkusz. „Sprzątanie Świata” to lekcja poszanowania środowiska. Jak co roku nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tej lekcji i wykazali się dużym zaangażowaniem, dokładnością i pracowitością podczas sprzątania.

        W Ogrodzieńcu było pięknie, było miło, słonko nam cudnie świeciło, poznaliśmy zamkowe sekrety, a nawet to, że dawniej luksusem były toalety! Pokonaliśmy łącznie ponad 400 schodów, pomimo rannych chłodów, osada Birów też na nas zrobiła wrażenie i wcale nie byliśmy lenie, bo przez jaskinię się wspinaliśmy i szczęśliwie do Olkusza wróciliśmy!