Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
czwartek 21 listopad 2019
8

I miejsce- SP 5

II miejsce- SP 2

III miejsce- SP 4

IV miejsce- SP 6

V miejsce- SP w Gorenicach

VI miejsce- SP w Zawadzie

VII miejsce- SP 9

VIII miejsce- SP w Kosmolowie

IX miejsce- SP 10

X miejsce- SP 1

W poniedziałek, czyli dwa dni przed rozdaniem świadectw, uczniowie klas czwartych uczestniczyli w części praktycznej egzaminu na kartę rowerową. Musieli się oni zmierzyć z następującymi zagadnieniami:

  • prawidłowe włączanie się do ruchu,
  • jazda odpowiednią stroną jezdni,
  • zatrzymanie się przed linią i sygnalizowanie skrętu
  • umiejętna jazda pomiędzy pachołkami (slalom)

W tej części egzaminu brało udział 22 uczniów z obu klas czwartych i wszyscy poradzili sobie z zadaniami praktycznymi, zdając w ten sposób egzamin. Na podstawie którego otrzymają kartę rowerową.

         W Bukownie 8 czerwca 2019 roku odbyły się X Wojewódzkie Zawody Dzieci  i Młodzieży w Wieloboju Łączności. Wzięło w nich udział 81 uczestników, a wśród nich nasi uczniowie z klasy 8b: Wojciech Sołtysik, który zdobył III miejsce i Piotr Kaleta, który zajął V miejsce. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami. Uczestnicy zmagali się w następujących konkurencjach: strzelanie, rzut granatem, określenie azymutu, odszukanie jednego nadajnika. Zawody odbyły się pod honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, Starosty Olkuskiego Pawła Piasnego i Burmistrza Miasta Bukowno Mirosława Gajdziszewskiego.

 

Serdecznie gratulujemy Wojtkowi i Piotrowi oraz ich Rodzicom!