Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
sobota 20 kwiecień 2024
 • #SuperKoderzy
 • „MegaMisja” - program na rzecz świetlic szkolnych
 • „Szkoła w ruchu”
 • „Czysta Małopolska”
 • „Szkoła przyjazna sześciolatkom”
 • „Moje miasto bez elektrośmieci”
 • „Akademia Szachowa Anatolija Karpova”
 • „Szkoła Ucząca Się”
 • „Szkoła z klasą 2.0”
 • „NAI - Nauczycielska Akademia Internetowa”
 • „Mleko z klasą”
 • „Owoce w szkole”
 • „Droga do sukcesu”,
 • „Cztery pory roku w Czwórce”
 • "Myśląc o przyszłości - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Olkusz"
 •  „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa”
 • „Radosna Szkoła” – program MEN
 • „DiAMeNT  - Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty”
 • "Klub bezpiecznego Puchatka",
 • „Kabecjanie dają radę”
 • „Szkoła bez Przemocy”
 • "Ratujmy i uczmy się ratować" ( WOŚP)
 • „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
 • „Ogólnopolski Program Edukacyjno - Terapeutyczny "Ortograffiti"
 •  „Nie pal przy mnie, proszę”
 • „Zachowaj trzeźwy umysł”
 • „Trzymaj formę”
 • "Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem"
 •  „Rozwijam się i uczę – wzmocnienie umiejętności uczniów szkół podstawowych w gminie Olkusz” 
 • „Cała Polska czyta dzieciom”
 • „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
 • „Zero tolerancji” - program MEN