Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
sobota 20 lipiec 2024

Pontenure

      

Fotokronika z wakacji w Pontenure
Fotocronaca delie vacanze a Pontenure
 
W dniach od 21 do 29 czerwca 2009 r. dziesięcioosobowa grupa uczniów z naszej szkoły: Bartosz Bigaj, Przemek Ciępka, Jakub Dolezy, Mikołaj Frej, Klaudia Gamrat, Kamila Gromado wska, Agnieszka Kuchnecka, Maciek Nowak, Oliwia Pogodzik i Angelika Ziętecka pod opieką Anety De Gregorio i dyrektora szkoły - Anny Knapik spędziła wakacje we Włoszech. To już trzecia wymiana młodzieży, która została zorganizowana w ramach umowy partnerskiej między Olkuszem i Pontenure. Podczas tegorocznego pobytu uczestnicy wymiany mieszkali w domach włoskich rodzin, co stanowiło niepowtarzalną okazją do poznania zwyczajów, języka oraz kultury Italii. Program kilkudniowych wakacji był bardzo atrakcyjny.
 
Nell giorni da 21 a 29 di genaio nell anno 2009 il gruppo di dieci studenti nella nostra scuola: Bartosz Bigaj, Przemek Ciępka, Jakub Dolezy, Mikołaj Frej, Klaudia Gamrat, Kamila Gromado wska, Agnieszka Kuchnecka, Maciek Nowak, Oliwia Pogodzik i Angelika Ziętecka companiati da inseniante Aneta De Gregorio e prezide della scuola - Anny Knapik anno passato le vacanze in Italia. Questo ormai il terzo anno di scambio ragazzi, organizzato con il accoro del gemellaggio fra le citta' Olkusz e Pontenure. Durante questo soggiorno, i partecipanti vivono nelle case dello scambio di famiglie italiane, che ha rappresentato una occasione unica per conoscere le abitudini, la lingua e la cultura d'Italia. Il programma di queste breve vacanze era molto attraente.
 
Dzień pierwszy  
21 czerwca - niedziela
 
Zaledwie minęły dwa dni od zakończenia roku szkolnego, a my już wyruszyliśmy na wakacje. Dla większości z nas był to pierwszy wyjazd do Włoch. Na lotnisku w Bergamo powitała nas pani Teresa Musiał - Casali wraz z wiceburmistrzem Pontenure - panem Basilio Riga.
 
 
Busem dojechaliśmy do celu naszej podróży. Przed wjazdem do miasta spotkała nas   pierwsza   miła niespodzianka - tablica z nazwą naszego miasta
II primo giorno
21 giugno - domenica

Solo due giorni trascorsi dalla fine dell'anno scolastico, e abbiamo gi? partiti per una vacanza. Per la maggior parte di noi questo ? stato il primo viaggio per l'aeroporto di Bergamo ha accolto con favore la sig.ra Teresa Musiał-Casali insieme con vicesindaco Pontenure - Signor Basilio Riga.
 
Siamo arrivati con l'autobus per la obiettivo del nostro viaggio. Prima di entrare in citt? ? stata la nostra prima piacevole sorpresa - una targa con il nome della nostra citt?
 
Przywitaliśmy się z rodzinami, które zaprosiły nas do siebie. Rozpakowaliśmy bagaże i po krótkim odpoczynku spotkaliśmy się na niedzielnej mszy w kościele p.w. Św. Piotra, gdzie powitał nas Don Fausto Arrisii
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po południu zwiedziliśmy zabytkową Villę Raggio, w której mieści się biblioteka. Przywitali nas: pani Burmistrz - Angela Fagnoni i pan Franco Zerilli
Abbiamo salutato le famiglie che ci ha invitato a uno un altro. Abbiamo disfatto i bagagli e dopo un breve riposo ci siamo incontrati a Domenica la Santa Messa nella chiesa di San Pietro, e Paolo dove ci ha accolto con favore Don Fausto Arrisii.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel pomeriggio abbiamo visitato la storica Villa Raggio, l'alloggio di una biblioteca. Essere accolta con favore da noi: la signora sindaco -Angela Fagnoni e Sig. Franco Zerilli
 
Dzień drugi
22 czerwca - poniedziałek

Po (nie)przespanej nocy wszyscy dzielili się swoimi pierwszymi wrażeniami. Później uczestniczyliśmy w powitaniu przez księży, edukatorów i młodzież na półkolonii, która nosi nazwę "Grest". Wszyscy otrzymaliśmy pamiątkowe koszulki
 
II secondo giorno
22 giugno - lunedi

Dopo la notte sveglia tutti la condivivanno le loro prime impressioni. In seguito, abbiamo partecipato a benvenuto dai sacerdoti, educatori e giovani partecipanti, che si chiamava "Grest. Tutti ricevuto una memoria T-shirt
Następnie odbyło się oficjalne spotkanie z Burmistrzem Pontenure - panią Angelę Fagnoni oraz pracownikami Gminy oraz przekazanie drobnych upominków.
 
Seguita da un incontro ufficiale con il Sindaco Pontenure - Onorevole Angela Fagnoni dipendenti e comuni e per il trasferimento di piccoli regali.
Nasz pierwszy obiad na "Greście". Jak widać nie od razu wszystkim smakowała włoska kuchnia…
 
 
La nostra prima cena al "Grest". Come si pu? vedere subito il gusto non ? tutto ... la cucina italiana