Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
sobota 20 lipiec 2024

 Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne odbywają się dzięki zaangażowaniu Szkoły w następujące projekty:

  • Rozwój Kształcenia Ogólnego w Szkołach Podstawowych Gminy Olkusz
  • „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”
 

Przedmiot/dziedzina

Nauczyciele

Poziom nauki ucznia

Matematyka

Roman Kraul

Edyta Starosta

5, 7, 8

4, 6

Język polski

Barbara Grudzień

wszystkie

Język angielski

Joanna Krawczyk

4, 8

Logopedia

Małgorzata Piasny

 

Zajęcia emocjonalno-społeczne

Karolina Rybicka

Iwona Kądziołka

 

Kreatywność taneczna

Karolina Rybicka

Katarzyna Michalska

 

Programowanie/Warsztaty informatyczne

Rafał Michalski

4, 5

 

Koło informatyczne realizowane w ramach CMI (Centrum Mistrzostwa Informatycznego) na które uczęszczają uczniowie klas 6-8, a odbywają się we wtorki i środy od godz. 14.45 – 15.30