Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
sobota 20 lipiec 2024
Uczniowie naszej szkoły mogą przystąpić do SKO.
Wystarczy wypełnić. Oświadczenie o przystąpieniu dziecka do SKO i przekazać je nauczycielowi, Opiekunowi SKO.
 
Wszelkie informacje na temat SKO można uzyskać 
u szkolnego Opiekuna SKO - pana Rafała Michalskiego - s. 40.
 
ZAPRASZAM!
 
 
SKO DLA UCZNIA TO:
- PROWADZENIE KONTA BEZ OPŁAT
- TYGODNIOWA KAPITALIZACJA ODSETEK
- INTERNETOWY SERWIS DLA DZIECI
- MOŻLIWOŚĆ WYPŁATY Z KONTA JEDYNIE PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW