Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
niedziela 17 styczeń 2021
10

Powrót uczniów klas I – III do stacjonarnej nauki od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r. w ścisłym reżimie sanitarnym oraz kontynuacja nauki zdalnej dla uczniów klas IV-VIIIz wykorzystaniem aplikacji MS Teams. 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Drodzy Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu, informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.01.2021 r. oraz  Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego od dnia 18 stycznia 2021 r. wznawiamy nauczanie stacjonarne w klasach I - III.

Powrót uczniów do szkoły będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym, według procedur bezpieczeństwa na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Uczniowie klas IV-VIII od 18.01.2021 r. kontynuują naukę w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams. 

Informuję, że w dalszym ciągu obowiązuje Procedura bezpieczeństwa dzieci  i pracowników w okresie trwania pandemii COVID-19, która znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz aktualne wytyczne MEiN, GIS i MZ dla szkół.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi

 • dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczna-edukacja

 

       Dyrektor Szkoły

 mgr Mirosław Jurczyk

Wyciąg z procedur bezpieczeństwa na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dot. zasad powrotu uczniów klas I – III do szkoły. 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i  ust  do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie  z aktualnymi przepisami prawa.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 4. Przy wejściu do budynku szkoły uczniowie mają obowiązek dezynfekowania rąk.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
 6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 8. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i  podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy przynoszonych do szkoły
3
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Olkuszu oraz Filia w Wolbromiu w okresie ferii zimowych pracuje stacjonarnie, oferując możliwość bezpośredniej pomocy,
 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8.00 – 17.00
Oferujemy bezpłatne wsparcie w formie diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży, a także wsparcie dla rodziców i opiekunów w formie porad i konsultacji.
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne możliwa jest także pomoc w formie kontaktu za pomocą poczty elektronicznej (pppolkusz@op.pl) w godzinach konsultacji specjalistów.
Aby skorzystać z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez naszych specjalistów należy skontaktować się z sekretariatem poradni pod nr telefonów:
(32)6470830, (32) 6441355
Zachęcamy dzieci i rodziców do kontaktu z dyżurującymi specjalistami w przypadku odczuwania skutków ograniczeń wynikających z przedłużającej się izolacji, obniżenia nastroju, lęku, trudnych emocjonalnie sytuacji w relacjach rodzinnych i rówieśniczych, symptomów uzależnienia od mediów elektronicznych oraz innych sytuacji dotyczących trudności dnia codziennego.
Zapraszamy również na stronę internetową naszej poradni gdzie w zakładce publikacje można znaleźć wiele ciekawych artykułów
Zespół Specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu
Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

Widok miesiąca

17 Styczeń 2021
     Grudzień Grudzień 17 Styczeń 2021 Luty Luty
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
53 28 29 30 31
  1
  2
  3
1
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
2
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
3
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
4
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
Pokaż wydarzenia z wszystkich kategorii.


139

XVII POWIATOWY KONKURS RELIGIJNY„TACY SAMI”
...

201

Dyrektora Szkoły podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu...

191
Plakaty informacyjne skierowane do uczniów i rodziców

 

...

521

Organizacja zajęć w szkole

 1. Od 1 września 2020 r. uczniowie uczestniczą w zajęciach stacjonarnych odbywających się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w
...

"Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz"

więcej