Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
niedziela 26 styczeń 2020
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu informuje
o ustalonych w roku szkolnym 2019/20 dodatkowych dniach wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
 

31 października

2, 3 styczeń

21, 22, 23 kwiecień

12 czerwiec

 

 
 
W ww. wymienionych dniach w świetlicy będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze.
 
Podstawa prawna:  art. 22 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 5 ust 1 i 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  (Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zm.),