Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
sobota 20 lipiec 2024

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

L.p.

Miesiąc,

planowana data

Rodzaj kontaktów

z rodzicami

Tematyka/Uwagi

1.

wrzesień (14.09)

Zebrania.

 

Zapoznanie z dokumentami: Statut, Program Wychowawczy i Profilaktyki.

Wymagania (zaj. edukacyjne i zachowanie)

Plan wychowawczy klasy.

Wybory do Rad Oddziałowych.

2.

listopad (9.11)

Zebrania i dzień otwarty

 

Poinformowanie rodziców o bieżących ocenach i o zachowaniu

4.

styczeń ( 23.01)

Zebrania.

Podsumowanie pracy Szkoły w I okresie roku szk. 2020/21.

6.

kwiecień (12.04)

Dzień otwarty

Poinformowanie rodziców o bieżących ocenach i o zachowaniu.

7.

maj (17.05)

Zebrania i dzień otwarty

Powiadomienie rodziców o przewidywanych  ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania.