Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
środa 21 październik 2020

Dokumenty do pobrania:

1. Zgłoszenie dla kandydatów z rejonu

2. Wniosek dla kandydatów z poza rejonu

3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata

4. OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu w rodzinie oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

5. OŚWIADCZENIE o objęciu pieczą zastępczą kandydata do Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu, potwierdzoną dokumentem o objęciu pieczą

6. OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata do Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu

7. Oświadczenie woli uczęszczania

 

 ZARZĄDZENIE NR 4 / 2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkusz

 z dnia 10 lutego 2020 roku

 

w sprawie:

ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminie Olkusz na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z art.  30 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca   1990 roku o samorządzie gminnym (De. U. z 2019 r. poz. 506 ze mianami) oraz art. 154 ust.1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami)

 

zarządzam co następuje:

 

 1. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w szkotach podstawowych prowadzonych przez Gminie Olkusz na rok szkolny 2020/2021:
  • Złożenie wniosku o przyjcie do szkoty podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwag w postępowaniu rekrutacyjnym:
   • do oddziału ogólnodostępnego - od dnia 24 lutego 2020 do dnia 20 marca 2020 r. do godz. 13.00;
  • Weryfikacja przez komisji rekrutacyjną wniosków o przyjcie do szkoty podstawowej
   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kraterów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe —
   od dnia 23 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisji rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 26 marca 2020 r. godz. 12.00;
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 do godz. 15.00;
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisji rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 01 kwietnia 2020 r. o 15.30.
 2. Ustalam szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym
  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2019/2020:
  • Złożenie wniosku o przyjcie do szkoty podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
   w postępowaniu rekrutacyjnym:
   • do oddziału ogólnodostępnego - od dnia 01 czerwca 2020 do dnia 05 czerwca 2020 r. do godz. 13.00
  • Weryfikacja przez komisji rekrutacyjną wniosków o przyjcie do szkoty podstawowej
   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy o systemie oświaty — od dnia 08 czerwca 2020 r. do dnia 10 czerwca 2020 r.
 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 18 czerwca 2020 do godz. 12.00;
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisji rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 19 czerwca 2020 o godz. 12.00.
 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Dokumenty do pobrania:

1. Zgłoszenie dla kandydatów z rejonu

2. Wniosek dla kandydatów z poza rejonu

3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata

4. OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu w rodzinie oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

5. OŚWIADCZENIE o objęciu pieczą zastępczą kandydata do Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu, potwierdzoną dokumentem o objęciu pieczą

6. OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata do Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu

7. Oświadczenie woli uczęszczania

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

L.p.

Miesiąc,

planowana data

Rodzaj kontaktów

z rodzicami

Tematyka/Uwagi

1.

wrzesień (16.09)

Zebrania.

 

Zapoznanie z dokumentami: Statut, Program Wychowawczy i Profilaktyki.

Wymagania (zaj. edukacyjne i zachowanie)

Plan wychowawczy klasy.

Wybory do Rad Oddziałowych.

2.

listopad (4.11)

Zebrania i dzień otwarty

 

Poinformowanie rodziców o bieżących ocenach i o zachowaniu

3.

grudzień (2.12)

Dzień otwarty

 

4.

styczeń ( 23.01)

Zebrania.

Podsumowanie pracy Szkoły w I okresie roku szk. 2019/20.

5.

 marzec (9.03 )

Dzień otwarty

Poinformowanie rodziców o bieżących ocenach i o zachowaniu

6.

kwiecień (6.04)

Zebrania i dzień otwarty

Poinformowanie rodziców o bieżących ocenach i o zachowaniu.

7.

maj (18.05)

Zebrania i dzień otwarty

Powiadomienie rodziców o przewidywanych  ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania. 

Podręczniki:

Książki i materiały ćwiczeniowe zgodnie z rozporządzeniem będą czekać na dzieci we wrześniu w szkole.

Religia -  „ Żyjemy w Bożym świecie” – wydawnictwo Jedność ( do zakupienia przez rodziców).

Tymczasem zakupy jeszcze nie zrobione, a niewiele potrzeba, aby zgubić się na rynku szkolnych produktów... Czego nie może zabraknąć? Oto nasza lista.

Tornister to oczywiście podstawa - noszony codziennie, musi zmieścić cały ekwipunek. Ważne, żeby był lekki, wyposażony w usztywniane plecy, najlepiej odpowiednio wyprofilowane. Postaw na funkcjonalność - nie zawsze to co najładniejsze, okaże się najlepsze dla dziecka.

Z piórnikiem, kolejnym niezbędnym artykułem, sprawa jest bardziej dowolna. Wydaje się jednak, że ten z wyznaczonym miejscem na gumkę, 2 ołówki, temperówkę, kredki ołówkowe, linijkę, klej w sztyfcie, nożyczki, patyczki do liczenia

(wszystkie przybory proszę podpisać)

Zeszyty – jeden 16 kartkowy w trzy linie ( język polski),

              - jeden 16 kartkowy w kratkę (matematyka)  

              - jeden  16 kartkowy w kratkę (do korespondencji) który będzie pełnił funkcję dzienniczka.

              (zeszyty proszę obłożyć i podpisać)

2 papierowe teczki A4 z gumką-  (podpisane) – jedna na prace plastyczne, druga na karty pracy

 

Przybory zostawiane w klasie – w półce dla każdego ucznia

- 2 bloki techniczne A4 z kolorowymi kartkami,

- blok techniczny A4 z białymi kartkami,

- blok techniczny A3 z kolorowymi kartkami,

- plastelina,

- kredki pastelowe olejne,

- papier kolorowy,

- farby plakatowe, pędzle, pojemnik na wodę


Jeśli przyszły uczeń posługuje się przy pisaniu lewą ręką – proszę postarać się o przystosowane dla niego przybory. Nożyczki, czy ołówek dla leworęcznych dostępne do kupienia w sklepach papierniczych i marketach.

 

Kolejny potrzebny element garderoby pierwszaka to strój na zajęcia ruchowe, który powinien składać się z białej koszulki z krótkim rękawem bądź bez,  granatowych krótkich spodenek i tenisówek na miękkiej jasnej (niebrudzącej parkietu) podeszwie.

Jeszcze tylko strój odświętny na uroczyste rozpoczęcie roku i gotowe. 
Z TAKIM BAGAŻEM I UŚMIECHEM NA TWARZY PAŃSTWA DZIECI MOGĄ ROZPOCZĄĆ   PRZYGODĘ JAKĄ, JEST SZKOŁA.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu informuje
o ustalonych w roku szkolnym 2019/20 dodatkowych dniach wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
 

31 października

2, 3 styczeń

21, 22, 23 kwiecień

12 czerwiec

 

 
 
W ww. wymienionych dniach w świetlicy będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze.
 
Podstawa prawna:  art. 22 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 5 ust 1 i 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  (Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zm.),