Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
niedziela 17 styczeń 2021
10

Powrót uczniów klas I – III do stacjonarnej nauki od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r. w ścisłym reżimie sanitarnym oraz kontynuacja nauki zdalnej dla uczniów klas IV-VIIIz wykorzystaniem aplikacji MS Teams. 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Drodzy Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu, informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.01.2021 r. oraz  Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego od dnia 18 stycznia 2021 r. wznawiamy nauczanie stacjonarne w klasach I - III.

Powrót uczniów do szkoły będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym, według procedur bezpieczeństwa na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Uczniowie klas IV-VIII od 18.01.2021 r. kontynuują naukę w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams. 

Informuję, że w dalszym ciągu obowiązuje Procedura bezpieczeństwa dzieci  i pracowników w okresie trwania pandemii COVID-19, która znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz aktualne wytyczne MEiN, GIS i MZ dla szkół.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi

 • dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczna-edukacja

 

       Dyrektor Szkoły

 mgr Mirosław Jurczyk

Wyciąg z procedur bezpieczeństwa na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dot. zasad powrotu uczniów klas I – III do szkoły. 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i  ust  do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie  z aktualnymi przepisami prawa.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 4. Przy wejściu do budynku szkoły uczniowie mają obowiązek dezynfekowania rąk.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
 6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 8. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i  podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy przynoszonych do szkoły
3
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Olkuszu oraz Filia w Wolbromiu w okresie ferii zimowych pracuje stacjonarnie, oferując możliwość bezpośredniej pomocy,
 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8.00 – 17.00
Oferujemy bezpłatne wsparcie w formie diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży, a także wsparcie dla rodziców i opiekunów w formie porad i konsultacji.
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne możliwa jest także pomoc w formie kontaktu za pomocą poczty elektronicznej (pppolkusz@op.pl) w godzinach konsultacji specjalistów.
Aby skorzystać z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez naszych specjalistów należy skontaktować się z sekretariatem poradni pod nr telefonów:
(32)6470830, (32) 6441355
Zachęcamy dzieci i rodziców do kontaktu z dyżurującymi specjalistami w przypadku odczuwania skutków ograniczeń wynikających z przedłużającej się izolacji, obniżenia nastroju, lęku, trudnych emocjonalnie sytuacji w relacjach rodzinnych i rówieśniczych, symptomów uzależnienia od mediów elektronicznych oraz innych sytuacji dotyczących trudności dnia codziennego.
Zapraszamy również na stronę internetową naszej poradni gdzie w zakładce publikacje można znaleźć wiele ciekawych artykułów
Zespół Specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu
140

XVII POWIATOWY KONKURS RELIGIJNY„TACY SAMI”
...

202

Dyrektora Szkoły podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu...

192
Plakaty informacyjne skierowane do uczniów i rodziców

 

...

521

Organizacja zajęć w szkole

 1. Od 1 września 2020 r. uczniowie uczestniczą w zajęciach stacjonarnych odbywających się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w
...

"Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz"

więcej