Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
sobota 20 lipiec 2024

    W Naszej Szkole już po raz dwunasty odbył się „Turniej Wiedzy Zdrowotnej  i Profilaktycznej”. Honorowy patronat objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu.  Hasło tegorocznej edycji to „Zdrowa szkoła-zdrowy uczeń”. Celem Turnieju było propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej, ekologii, doskonalenie sprawności fizycznej i umysłowej oraz integrowanie uczniów szkół podstawowych.

   W Turnieju wzięli udział uczniowie z 14 szkół podstawowych miasta i gminy Olkusz. Uczniowie konkurowali ze sobą w czteroosobowych drużynach w następujących konkurencjach: literacka, plastyczna, sportowa i test wiedzy. Wszystkim zadaniom towarzyszyło wiele emocji, radości i uśmiechu. Uczniowie tradycyjnie prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i sprawności fizycznej. Turniej cieszy się dużą popularnością wśród szkół z terenu miasta i gminy Olkusz. Zwycięskimi drużynami były: I miejsce - Szkoła Podstawowa w Zedermanie, II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Olkuszu,  III miejsce - Szkoła Podstawowa w Witeradowie.                   

Turniej jest wspaniałym sposobem przekazywania wiedzy, łączącym humor i efektowną formę ze skuteczną edukacją.

            Fundatorami nagród byli: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu oraz Nadleśnictwo w Olkuszu.