Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
sobota 20 lipiec 2024

Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swej klasy i szkoły..

-tak dzieci z klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 4 składali przyrzeczenie. 18 października o godz. 16.00 w obecności rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości pierwszaki prezentowały to, czego nauczyły się w szkole. Wykonały przygotowane zadania wyśmienicie! Pan Dyrektor każde dziecko ogromnym ołówkiem pasował na ucznia SP nr 4.

W naszej szkole 13 października 2017 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrał Pan Dyrektor Mirosław Jurczyk, który złożył gościom i pracownikom szkoły serdeczne życzenia i podziękowania za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. W części artystycznej  uczniowie z klas VI i VII zaprosili wszystkich na Koncert życzeń do „Ogrodu Wdzięczności”, podczas którego tańcem, śpiewem i grą na instrumentach wyrazili swoje podziękowanie dla trudnej pracy pedagogów. Podczas koncertu wszyscy zaproszeni goście otrzymali upominki i kwiaty.

Na łonie natury, z dala od codziennych trosk, duch łatwiej otworzył się na rzeczywistość nadprzyrodzoną, która nadaje sens i wartość ziemskim przedsięwzięciom i planom.

Dzień Chłopaka

30 września to szczególny dzień, w którym składamy życzenia chłopcom. W klasach dziewczyny obdarowują swoich kolegów drobnymi upominkami. Samorząd Uczniowski obdarowywał słodkościami naszych chłopaków.