Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
sobota 24 luty 2024

W naszej szkole 13 października 2017 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrał Pan Dyrektor Mirosław Jurczyk, który złożył gościom i pracownikom szkoły serdeczne życzenia i podziękowania za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. W części artystycznej  uczniowie z klas VI i VII zaprosili wszystkich na Koncert życzeń do „Ogrodu Wdzięczności”, podczas którego tańcem, śpiewem i grą na instrumentach wyrazili swoje podziękowanie dla trudnej pracy pedagogów. Podczas koncertu wszyscy zaproszeni goście otrzymali upominki i kwiaty.