Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
czwartek 18 lipiec 2024

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Dnia 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w trybie stacjonarnym. W związku z tym informujemy, iż na ten dzień zaplanowaliśmy krótkie spotkania uczniów z wychowawcami. Z uwagi na obowiązujący stan epidemiologiczny, rezygnujemy z uroczystej inauguracji i ograniczymy się do przekazania niezbędnych informacji. W związku z tym poniżej podajemy harmonogram rozpoczęcia roku i przypominam o obowiązującym reżimie sanitarnym, czyli

  • do szkoły mogą przyjść wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, jeżeli domownicy nie przebywają na kwarantannie
  • uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę oraz wchodzą i wychodzą wyznaczonym wejściem (szczegółowe informacje w harmonogramie poniżej), gromadzą się w wyznaczonym miejscu i unikają zbędnego przemieszczania się; posiadają własny notatnik i długopis.
  • po wejściu do szkoły wszyscy dezynfekujemy ręce w sytuacjach szczególnych, np. u młodszych dzieci /klasy 1-3/ dopuszcza się obecność maksymalnie 1 rodzica/opiekuna
  • przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą
  • uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (lub innym zabezpieczeniu ) i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych
  • w salach lekcyjnych uczniowie mogą zdjąć maseczki
  • po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Uczniowie klas pierwszych spotkają się z wychowawcami i dyrektorem na sali gimnastycznej.

(wchodzą do szkoły wejściem od sali gimnastycznej)
  • klasa 1a godz. 11.00 po spotkaniu z dyrektorem przechodzą do sali nr 18
  • klasa 1b godz. 11.00 po spotkaniu z dyrektorem przechodzą do sali nr 17

Uczniowie pozostałych klas od II do VIII spotkają się w przydzielonych salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami wg. następującego harmonogramu:

klasy II-III wchodzą do szkoły wejściem od sali gimnastycznej

klasa II a – godz. 9.00 sala nr 19
klasa II b – godz. 9.00 sala nr 17
klasa III a – godz. 9.00 sala nr 20
klasa III b – godz. 9.00 sala nr 18

klasy IV-VI wchodzą do szkoły wejściem głównym

klasa IV a – godz. 9.00 sala nr 38
klasa IV b – godz. 9.00 sala nr 36
klasa IV c- godz. 9.00 sala nr 44
klasa V a – godz. 9.00 sala nr 42
klasa VI a – godz. 9.00 sala nr 37
klasa VI b – godz. 9.00 sala nr 43

klasy VII – VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym

klasa VII a – godz. 10.00 sala nr 32
klasa VII b – godz. 10.00 sala nr 46
klasa VII c - godz. 10.00 sala nr 35
klasa VIII a – godz. 10.00 sala nr 34
klasa VIII b – godz. 10.00 sala nr 45

Szanowni Państwo ze względu na bardzo dynamiczną sytuację bardzo prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły na wypadek jakichkolwiek zmian

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły

Mirosław Jurczyk