Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
wtorek 23 lipiec 2024

Szanowni Państwo,

     Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu informuje, iż w sekretariacie szkoły można zapisywać dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu, te , które ze względu na miejsce zamieszkania należą do obwodu szkoły. Dokumenty zapisu do szkoły

      Termin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej, którzy ze względu na miejsca zamieszkania nie należą do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu zostanie podany w najbliższym czasie.

Dyrekcja Szkoły

HARMONOGRAM ZEBRAŃ KLASOWYCH I DNI OTWARTYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/18

L.p.

Miesiąc,

planowana data

Rodzaj kontaktów

z rodzicami

Tematyka/Uwagi

1.

wrzesień (18. 09)

Zebrania.

Zebranie nowej Rady Rodziców; wybór Prezydium

Zapoznanie z dokumentami: Statut, Program Wychowawczy i Profilaktyki.

Wymagania (zajęcia edukacyjne i zachowanie)

Plan wychowawczy klasy.

Wybory do Rad Oddziałowych.

2

listopad (6.11)

Zebrania i Dzień Otwarty

 

3

grudzień (11.12)

Dzień otwarty

 

4

styczeń ( 29.01)

Zebrania.

Podsumowanie pracy Szkoły w I okresie roku szk. 2017/18. 

5

kwiecień (9.04)

Zebrania i Dzień otwarty

Poinformowanie rodziców o bieżących ocenach i o zachowaniu.

6

maj (14.05)

Zebrania i Dzień Otwarty

 

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania.

Organizacja Festynu Rodzinnego.

 

254

Nasi uczniowie z klas 4-8 wzięli udział w tegorocznej XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie. Przyrodnicy przygotowując się rozwiązywali testy i wykonywali różne doświadczenia z zakresu świata przyrodniczego.  Konkurs składał się z różnych zadań z zakresu biologii, chemii, geografii i fizyki. Zwycięzcami tej edycji byli: Wawrzyniec Sołtysiak z

...