Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
wtorek 18 maj 2021
7

Szanowni Państwo

   Pragniemy serdecznie zaprosić do współpracy na rzecz rozwoju zainteresowań i zdolności muzycznych Państwa dzieci.

Wspólne działania wprowadzania w krąg piękna muzyki, przynoszą szczególne korzyści dla ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży, kształtowania ich wrażliwości, wzbogacania osobowości  i wyobraźni. To wskazanie możliwości uczestnictwa w kulturze.

  Zachęcamy Państwa do działań na rzecz rozwoju artystycznego naszych dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. Kilara w Olkuszu.Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2021/2022. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną,  link: 

http://psmolkusz.pl/rekrutacja/

 

Serdecznie zapraszamy

 

                                                                                Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

                                                                              PSM I st. im. W. Kilara w Olkuszu

42

Szanowni Państwo!

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu informuje, że w związku z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, uczniowie klas I-III od 26.04.2021 r. do 02.05.2021 r. będą realizowali zajęcia dydaktyczne w następującej formie:

  • nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole podstawowej w formie stacjonarnej,
  • co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy Teams.

     Uczniowie klas I-III od 22.04.2021 r. do 02.05.2021 r. uczą się według dotychczasowego planu lekcji.

     Wychowawcy klas I-III poinformują uczniów i rodziców o formie i sposobie realizacji zajęć od 26.04.2021 r. do 02.05.2021 r.

     Klasy IV-VIII nadal realizują naukę w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams.

    W przypadku jakichkolwiek zmian i wydania nowych Rozporządzeń na temat zdalnego nauczania w klasach I-VIII będą Państwo informowani na bieżąco przez stronę szkoły i FB.

                                                                            

Dyrektor Szkoły 
mgr Mirosław Jurczyk

Informację o wynikach rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu na rok szkolny 2021/2022 można uzyskać w sekretariacie Szkoły w godzinach od 700 do 1500 od dnia 25.03.2021 r. (od godz. 1200) zgodnie z Zarządzeniem i ustalonym harmonogramem dotyczącym przeprowadzenia rekrutacji.

Osoby zakwalifikowane proszone są o złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia z datą od 25.03.2021 r. do 30.03.2021 r. zgodnie z harmonogramem znajdującym się w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 2/2021 z dnia 26.01.2021 r. zamieszonym na stronie internetowej: http://sp4.ilkus.pl/new_site/index.php/dokumenty-zapisy-do-szkoly

>>>>Oświadczenie<<<<

Jest możliwość pobrania oświadczenia z sekretariatu

>>Oryginał informacji<<