Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
środa 21 październik 2020

Komunikat!

W związku z pojawienie się dodatkowych zaleceń dla dyrektorów szkół w strefie żółtej i rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu wprowadza z dniem dzisiejszym obowiązek osłony ust i nosa przez uczniów i nauczycieli w przestrzeniach wspólnych(korytarze szkolne, szatnie uczniowskie, świetlica szkolna).

Komunikat: Tacy Sami

XVII POWIATOWY KONKURS RELIGIJNY„TACY SAMI”
„EUCHARYSTIA – NAJWIĘKSZY CUD BOŻEJ MIŁOŚCI”

HONOROWY PATRONAT:

J.E. Ksiądz Biskup dr Grzegorz Kaszak

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Pan Roman Piaśnik

 

ORGANIZATOR:

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. F. Nullo w Olkuszu

- Wydział Katechetyczny w Sosnowcu

- Parafia św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu

 

ADRESAT:


- uczniowie  szkół podstawowych

 

CELE KONKURSU:

 • Uwrażliwienie dzieci na wartość Eucharystii.
 • Pogłębianie zaangażowania uczniów w życie liturgiczne parafii.
 • Uwrażliwienie młodzieży na wartość czynnego i aktywnego uczestnictwa we Mszy świętej.
  • Rozbudzenie wyobraźni i inspiracji  działań artystycznych.
  • Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży.

FORMA PRACY KONKURSOWEJ:

Plastyczna: dowolna technika, max. wymiar: A-3 (praca indywidualna);

Prezentacja multimedialna: w dowolnym programie (praca indywidualna)

TEMATY PRAC: 

„Jedna dobrze przeżyta Komunia Święta zdolna jest zmienić nas w świętych i doskonałych. (św. Franciszek Salezy)

„Komunia nie jest dla świętych, a dla tych, którzy chcą stać się święci. Leki podaje się chorym, jak słabym daje się jeść. (św. Jan Bosko)

„Eucharystia jest nam dana po to, abyśmy się stali jednym ciałem i jedną krwią z Chrystusem. (św. Cyryl Jerozolimski)

„O Hostio biała. Ty zachowujesz białości mej duszy, lękam się dnia, w którym bym Ciebie opuściła. (św. Faustyna Kowalska)

„Jeżeli ktoś znajduje się z dala od ołtarza, pozbawia się Bożego chleba. (św. Ignacy Antiocheński).

„ Pan Bóg w Eucharystii składa nam pocałunki miłości. Zatem przyjmujmy z wielką wiarą i miłością Komunię Świętą. (św. Ojciec Pio)

 

RGULAMIN

  • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy na wskazany temat w wybranej formie.
  • W konkursie mogą brać udział prace, które nie były publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
  • Prace powinny być opisane na odwrocie:
   • nazwa szkoły, adres, telefon i adres e-mail;
   • imię i nazwisko opiekuna, telefon i adres e-mail do korespondencji;
   • imię i nazwisko autora, klasa;

Do pracy powinno być dołączone oświadczenie (w załączeniu)

  • Każda szkoła może przesłać 1 pracę w każdej kategorii.
  • Oceny prac pod względem merytorycznym, wartości artystycznych i językowych oraz oryginalności i pomysłowości dokona powołane przez organizatora jury składające się ze specjalistów. Na ocenę wpływa też rozumienie tematu i zgodność pracy z tematem oraz kreatywność w ujęciu tematu. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Zwycięzcy konkursu uhonorowani zostaną nagrodami i wyróżnieniami. Podział nagród należy do wyłącznej decyzji komisji konkursowej.
  • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
  • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji talentu uczestników oraz idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu

do dn. 30 LISTOPADA 2020 r.

na adres:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. F. Nullo w Olkuszu

32-300 Olkusz

ul. F. Nullo 36

 

tel./fax 32/643 06 05

z dopiskiem: XVII Powiatowy Konkurs Religijny „Tacy Sami”

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie wręczenia nagród oraz wyróżnień.

 

KOORDYNATOR KONKURSU:
Bożena Szymonek

604943797 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

"Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz"

więcej

25

XVII POWIATOWY KONKURS RELIGIJNY„TACY SAMI”
...

143

Dyrektora Szkoły podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu...

94
Plakaty informacyjne skierowane do uczniów i rodziców

 

...

431

Organizacja zajęć w szkole

 1. Od 1 września 2020 r. uczniowie uczestniczą w zajęciach stacjonarnych odbywających się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w
...