Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
środa 27 maj 2020
330

ZARZĄDZENIE NR  8/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu

z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT – 19

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2020 r. poz.493) i art. 30c ust. z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) oraz art. 30b ustawy z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”

Zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się sposób i tryb realizowania zadań jednostki w okresie czasowego jej funkcjonowania poprzez:
    1. Poinformowanie drogą elektroniczną nauczycieli, rodziców i uczniów o zdalnym nauczaniu.
    2. Zobowiązanie nauczycieli do stworzenia Przedmiotowego systemu oceniania i zapoznania z nim poprzez wychowawców klas, rodziców, uczniów oraz przekazania dyrektorowi szkoły.
    3. Bieżące wypełnianie tabelarycznego zestawienia realizacji zdalnego nauczania i przesyłanie do dyrektora szkoły raz w tygodniu
...
Komunikat: Prośba o pomoc

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice, Nauczyciele

i wszyscy Ludzie Wielkiego Serca!

Jak Państwo wiecie ze środków masowego przekazu cały świat, a zwłaszcza Włochy, znajdują się w tragicznej sytuacji w związku z bardzo szybko rozprzestrzeniającym się koronowirusem.

Pomóżmy naszym PRZYJACIOŁOM i ich rodzinom z włoskiego miasta Comune di Pontenure. Wesprzeć ich możemy poprzez zbiórkę, której celem jest pomoc szpitalom w zakupie niezbędnych środków do walki z epidemią.

Nasza Szkoła przyłącza się do apelu UMiG w Olkuszu. Prosimy wszystkich chętnych o wsparcie materialne, za które bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu Naszych włoskich przyjaciół.

Więcej informacji

  Cała społeczność szkolna

SP4 w Olkuszu