Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
wtorek 23 lipiec 2024

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 klas IV-VIII I III KLASY GIMNAZJUM

pt. „Z PRZESZŁOŚCIĄ W TERAŹNIEJSZOŚĆ”

Motto konkursu:

Naród, który nie szanuje swej przeszłości

nie zasługuje  na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski.

  • Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę na wybraną kategorię:

- utwór literacki (wiersz) w formie maszynopisu, max. format A4,

- pracę multimedialną nagraną na płycie CD.

  • Dostarczone prace konkursowe muszą być pracami własnymi oraz nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach. Prace grupowe nie będą oceniane.
  • Tematyka wiersza lub prezentacji multimedialnej powinna nawiązywać do motta przewodniego konkursu oraz do postaci Józefa Piłsudskiego.
  • Czas trwania 25.03.2019r. do 30.04.2019r.
  • Prace powinny być podpisane pseudonimem oraz zawierać klasę i szkołę.
  • Do pracy należy dołączyć:

- zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem jak praca uczestnika. Koperta powinna zawierać: kartę uczestnika, zgodę na wykorzystanie danych osobowych i oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich − wypełnioną wg załączonego wzoru, zał. 1 (do odbioru u wychowawcy).

254

Nasi uczniowie z klas 4-8 wzięli udział w tegorocznej XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie. Przyrodnicy przygotowując się rozwiązywali testy i wykonywali różne doświadczenia z zakresu świata przyrodniczego.  Konkurs składał się z różnych zadań z zakresu biologii, chemii, geografii i fizyki. Zwycięzcami tej edycji byli: Wawrzyniec Sołtysiak z

...