Szkoła Podstawowa nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu

Adres

E-dziennik
BIP


1% na szkołe


Gazetka


Wspomnienia


Statysyka


Inne..
HARMONOGRAM ZEBRAŃ KLASOWYCH I DNI OTWARTYCH
ROK SZKOLNY 2016/2017

L.p.
Miesiąc,
planowana data
Rodzaj kontaktów
z rodzicami
Tematyka/Uwagi
1.
wrzesień (19. 09.2016)
(poniedziałek)
Zebrania.
Zebranie nowej Rady Rodziców; wybór Prezydium

Zapoznanie z dokumentami: Statut, Program Wychowawczy i Profilaktyki.
Wymagania (zaj. edukacyjne i zachowanie)
Plan wychowawczy klasy.
Wybory do Rad Oddziałowych.
Realizacja wdżwr w klasach V i VI.
2.
listopad (7.11.2016)
(poniedziałek)
Zebrania i dzień otwarty


3.
grudzień (5.12.2016)
(poniedziałek)
Dzień otwarty

4.
Styczeń ( 23.01.2017)
(poniedziałek)
Zebrania
Podsumowanie pracy Szkoły w I okresie roku szk. 2016/17.

5.
kwiecień (3.04.2017)
(poniedziałek)
Dzień otwarty
Poinformowanie rodziców o bieżących ocenach i o zachowaniu.
6 .
maj (16.05.2017)
(poniedziałek)
Zebrania i dzień otwarty

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania.
Organizacja Festynu Rodzinnego.Sekretariat

mgr Teresa Roś 

czynny od poniedziału

 do piątku 

w godz. 7.00 - 15.00


 środa

 - dzień wewnętrznyW szkole...Filmy